Robot Kodlama Nedir?

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik Kodlama Nedir?

Günümüzde çok yaygın hale gelen robotik kodlama aslında geçmişi çok eskidir. İlk Makine dili ile makineler programlanmıştır. Daha sonra prgoramlanan makinelerden yeni programlama dilleri ortaya çıkmıştır.

Günümüzde ise kod yazmandan blok yerleştirme mantığı ile ufak yaş seviyesine uygun yeni bir kodlama mantığı çıkmışıtır.

Ufak yaşta okuma yazma bilmeyen çocuklar bile şekiller ile kodlama mantığını öğrenmeye başlamıştır. Bunula ilgili yeni robotlar ve programlar üretilmeye başladı.

Bilgisayarsız kodalama etkinlikleri ile kodlama temeli verilmeye başladı.

Peki Nedir Kodlama?

Kodlama bir elektronik cihaza sırala işlemeler yaptırarak onu işlevsel hale getirme yöntemidir.

Kodlamanın Ne Faydası vardır?

Kodlama yapan kişiler problem çözümlerinde daha hızlı davranırlar, Takım çalışması içerisinde çalışırlar, Mantıksal düşüünme becerileri artar.